Späť
 
Meno: B.E.K. Group CZ s.r.o.
Managing Director: Takács Péter
Email:
Sídlo spoločnosti (faktúračná adresa): Czech Republic, Praha 4, Belehradská 314/18, PSC 140 00
Korešpondenčná adresa: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 139. Hungary
EIC:  
DIČ DPH: CZ28963113
IČO: 289 63 113
Banka: Raiffeisenbank a.s. CZ - 140 78 Praha 4, Hvězdova 1716/2b
SWIFT: RZBC CZ PP
Číslo účtu EUR:  CZ7855000000005020016723